هوا شناسی
آرشیو اخبار
گالری تصاویر
فدراسیون
کردستان

   آدام اوندرا؛ قهرمان برتر شرکت لسپورتیوا


شرکت لسپورتیوا  La Sportiva شرکتی نام آشناست؛ برندی گرانقیمت و معروف حتی برای توچالیست های ما.

یکی از کارهای خوب و قابل تقلید شرکت های بزرگ برگزاری مسابقات بین قهرمانان تحت حمایت خود است. این مسابقات، طاقت فرسا یا جانکاه نیستند؛ روح و روان مسابقه دهندگان را بهم نمی ریزند. این مسابقات، دوستانه هستند و البته نه از نوع دوستانه اخیر فوتبال بین تیم های ملی ایران و کره که هم در میانه بازی و هم بعد از بازی منجر به درگیری فیزیکی بین فوتبالیست ها شد. این مسابقات بیشتر یک شو یا یک نمایش هستند و یکی از اهداف آن ایجاد دوستی و رفاقت بین قهرمانان به نام جهانی است؛ آنها فارغ از هر نوع استرس به رقابت می پردازند.

 شرکت لسپورتیوا، امسال برای چهارمین سال پیاپی مسابقه قهرمانان تحت حمایت خود را؛ که قهرمانان مطرح جهان هستند؛ در استکهلم برگزار کرد. جان هویر، جرنج کرودر، الکساندر مگوس، آدام اوندرا، جیمز وب، دانیل وودشرکت کنندگان این مسابقه یا این شو بزرگ بودند. سختی درجه مسیر های بولدر بین 5.13c و  5.14a بوده است. دقت شود که این درجه ها برای بولدر درجه های بالایی محسوب می شوند. کیلیان فیشهوبر و شان مک کول از جمله طراحان مسیر بوده اند. آدام اوندرا و آلکساندر مگوس نفرات اول و دوم این شو بزرگ شدند. نتایج به دست آمده در تاریخ 9 آذر 93 به شرح زیر است:

Final results
1. Adam Ondra – 5 tops in 6 attempts, 5 bonus holds in 5 attempts
2. Alexander Megos – 2 tops in 2 attempts, 5 bonus holds in 6 attempts
3. Jan Hojer – 2 tops in 2 attempts, 4 bonus holds in 6 attempts
4. Jimmy Webb – 2 tops in 2 attempts, 2 bonus holds in 2 attempts
5. Daniel Woods – 2 tops in 3 attempts, 2 bonus holds in 3 attempts
6. Jernej Kruder – 1 top in 2 attempts, 2 bonus holds in 3 attempts

نتایج سالهای قبل:

:2013

 James Webb -  Jan Hojer, Nalle Hukkataival, Sean McColl, Alexander Megos, Dmitry Sharafutdinov

:2012
 Sean McColl - Guillaume Glairon Mondet, Adam Ondra, Jakob Schubert, Dmitry Sharafutdinov

:2011
 Adam Ondra -  Anthony Gullsten, Paul Robinson, Daniel Woods, Dmitry Sharafutdinov

Adam Ondra winning the La Sportiva Legends Only 2014

اوندرا

http://www.planetmountain.com/english/News/shownews1.lasso?l=2&keyid=42327   نام   

 ایمیل     

متن