هوا شناسی
آرشیو اخبار
گالری تصاویر
فدراسیون
کردستان

  نصب تابلوی کهن ترین مبراث طبیعی کوه زیبای آبیدر(نظرگاه و تفرجگاه خضر زنده)


بعد از سالها به همت اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان کردستان تابلوی کهن ترین مبراث طبیعی کوه زیبای آبیدر(نظرگاه و تفرجگاه خضر زنده) در دامنه کوه آبیدر نصب گردید.

ضمن تشکر از مسولین محترم اداره مزبور امیدواریم  فعالیتهای این چنین که به نحوی احترام به عقاید و پیشینه تاریخی مردم شریف کردستان خواهد بود ادامه یابد.

ارسال و ثبت خبر . farid.bayzidnezhad.- دوشنبه 1دی ماه1393- ساعت 23.00   نام   

 ایمیل     

متن