هوا شناسی
آرشیو اخبار
گالری تصاویر
فدراسیون
کردستان

  تلاش بر روی سخت ترین دیواره جهان در زمستانی ترین ماه سال


تلاش بر روی سخت ترین دیواره جهان در زمستانی ترین ماه سال

The line of Mescalito, El Capitan, Yosemite

ال کاپیتان، یکی از معروفترین دیواره های بلند و گرانیتی جهان است. پروژه دان وال Dawn Wall ، پروژه ای است که تامی کالدول 6 سال است بر روی آن تلاش می کند. سه طول طناب این دیواره بلند دارای درجه  9a است. در طی این 6 سال و در برنامه های مختلف بخش هایی از این مسیر صعود شده اما قصد و هدف اصلی  آن است که این مسیر در یک برنامه و به صورت آزاد صعود شود. صعود آزاد صعودی است که سنگنورد مسیری را با استفاده از گیره ها ی سنگ و با کمک دست ها و پاها و سایر اندام هایش صعود می کند. در صعود آزاد از ابزار و طناب استفاده می شود اما ابزار و طناب صرفا وسایل حمایت هستند. ابزار و طناب، وسایلی برای حرکت های صعود و  پیشروی روی مسیر نیستند.

تامی کالدول و کوین جورجسن Tommy Caldwell and Kevin Jorgeson یک ماه و نیم پیش ( اواسط نوامبر) آخرین طول های سخت مسیر را صعود کردند. و حالا از 27 دسامبر؛ یعنی از چند روز پیش؛ آنها کار اصلی خود را شروع کرده اند تا در یک تلاش و آنهم در چله زمستان the dead of winter این مسیر را صعود کنند. تا کنون 10 طول طناب را صعود کرده اند اما در روزهای اخیر سرما و بخصوص باد آزار دهنده بوده؛ شدت باد بقدری بوده که درخت ها را از جا کنده است. آنها فعلا روی دیواره و در پرتلژ خود در حال استراحت هستند.

تامی کالدول، امسال یکی از 10 ماجراجوی برتر نشنال جئوگرافیک است . قطعا صعود موفق این مسیر تاثیری جدی در انتخاب او بعنوان برترین ماجراجوی سال 2015 - 2014 خواهد داشت. برترین ماجراجو، یک ماه دیگر بر اساس رای مردم در سایت نشنال جئوگرافیک انتخاب خواهد شد.

Kevin Jorgeson on the massive dyno on pitch 16 of Mescalito, El Capitan, Yosemite

Tommy Caldwell on Pitch 7 in November 2009 of Mescalito, El Capitan, Yosemite.

Tommy Caldwell's portaledge tents beneath the first snow in autumn 2011 on El Capitan, Yosemite.

http://www.rockandice.com/lates-news/caldwell-and-jorgeson-are-charging-up-the-dawn-wall

http://www.planetmountain.com/english/News/shownews1.lasso?l=2&keyid=42387#

ارسال شده توسط . farid.bayzidnezhad.-  شنبه 13دی ماه1393- ساعت 18.28


   نام   

 ایمیل     

متن