هوا شناسی
آرشیو اخبار
گالری تصاویر
فدراسیون
کردستان

  جمع آوری تابلوهای مسیر خضر زنده آبیدر بزرگ


زمستان 93
خبری مسرت بخش برای دوستداران آبیدر
مدتی قبل شاهد نصب تعدادی تابلو هشدار دهنده
با مضامین میدان تیر وخطر مواد منفجره در آبیدر
بزرگ بودیم واین اقدام باعث ایجاد نگرانی در کوه نوردان
وزائرین نظرگاه خضر زنده شده وبا پیگیری وهمت کانون کوه نوردان کردستان
وجناب اقایان ایرج زنده دل وکاوه خدامرادی از اعضای
هیات امنای خضر زنده ونیز حمایت متولیان حوزه مدیریت
شهری در اقدامی مثبت تابلوهای مذبور جمع اوری شده
وآبیدر بزرگ ونظرگاه خضرزنده همچون گذشته پذیرای
کوه نوردان وعاشقان طبیعت است

ارسال شده توسط . farid.bayzidnezhad.-جمعه 19دی ماه1393- ساعت 17.53


   نام   

 ایمیل     

متن