هوا شناسی
آرشیو اخبار
گالری تصاویر
فدراسیون
کردستان

  تصاویر دیدنی ایرانیان بر روی «تسارانورو» بلندترین دیواره «آفریقا»


ما نه این دیواره را زدیم و نه آن را به لرزه انداختیم!

گزارش تصویری از فعالیت تیم دیواره‌نوردان کشورمان متشکل از «حمیدرضا شفقی»، «حسن گرامی» و «فرشاد میجوجی»؛ که موفق شدند بر روی «تسارانورو» بلندترین دیواره قاره «آفریقا» در «ماداگاسکار» مسیری را با عنوان «تجربه تغییر»the change experience گشایش کنند. این تیم علاوه بر ارسال تصاویر و توپوی مسیر؛ متنی را نیز به این شرح ارسال کردند: 

«ما نه این دیواره را زدیم و نه آن را به لرزه انداختیم! فقط فرصت یادگرفتن بیشتر از طبیعت و انسان‌ها را آموختیم . این مسیر نتیجه تلاش بی‌وقفه و پرتلاش همه نفرات تیم در این برنامه است. مسیر بر روی دیواره ecole  از مجموعه برج‌های «سارانورو» است. طول مسیر 442 متر و بیشترین درجه سختی آن 13d می‌باشد.»

«حمید رضا شفقی» علاوه بر ارسال عکس‌ها و متن مذکور و همچنین توپوی مسیر، افزود؛ هم‌اکنون در حال بازگشت به شهر هستیم و هنوز زمان پرواز بازگشت ما به میهن دقیقاً مشخص نیست.

این تصاویر دیدنی و توپوی مسیر را در پایگاه خبری فدراسیون ملاحظه کنید.

کانون کوه نوردان کردستان

ارسال شده توسط . farid.bayzidnezhad.    شنبه 22 فروردین ماه 1394- ساعت 16.20


   نام   

 ایمیل     

متن