هوا شناسی
آرشیو اخبار
گالری تصاویر
فدراسیون
کردستان

  خدمات قابل ارائه بیمه خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی


انجمن پزشکی کوهستان ایران: بدنبال اظهاراتی در میزان و نحوه خدمات رسانی بیمه خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی طی استعلام و اطلاعی که از فدراسیون پزشکی ورزشی به انجمن پزشکی کوهستان ایران رسید نحوه دریافت کارت بیمه ورزشی و خدمات آن مجددا اعلام شد:

براساس شرایط عضویت و ثبت نام بیمه خدمات درمانی پزشکی ورزشی فقط کافیست با مراجعه به ادارات ورزش و جوانان هر شهرستان یا استان و یا هیئت های پزشکی ورزشی استان ها با ارئه اصل یا کپی کارت ملی و پرداخت 15 هزار تومان کارت بیمه ورزشی را در یافت نمود.

این عضویت سالیانه بوده و تا پایان فروردین ماه هر سال اعتبار دارد.

خدمات قابل ارائه با عضویت در بیمه خدمات درمانی پزشکی ورزشی:

1- پرداخت کمک هزینه درمان آسیب های ورزشی حداکثر 5 برابر تعرفه دولتی و به میزان 4.500.000 تومان

2- پرداخت غرامت نقص عضو دائم و یا فوت ناشی از حوادث ورزشی تا سقف 9.000.000 تومان

3- پرداخت کمک هزینه جبران خرید وسایل جراحی (پیچ و پلاک) تا سقف 1.200.000 تومان

4- امکان استفاده از خدمات سرپایی و بستری درمانگاه نهای تخصصی و فوق تخصصی فدراسیون پزشکی ورزشیو هیئت های تابعه در استانهای سراسر کشور

همینطور که ملاحظه می فرمایید فقط با پرداخت پانزده هزار تومان می توان از خدمات مناسب پزشکی ورزشی برخوردار شد. البته این پوشش برای سال 1393 بوده و مسلما برای سال 1394 پوشش ها بیشتر می باشد.

منبع : انجمن پزشکی کوهستان ایران

کانون کوه نوردان کردستان
ارسال شده توسط . farid.bayzidnezhad.    دوشنبه 24 فروردین ماه 1394- ساعت 11.40


   نام   

 ایمیل     

متن