هوا شناسی
آرشیو اخبار
گالری تصاویر
فدراسیون
کردستان

  اولین مسیر گشایش شده توسط بانوان گروه قاجر


طی دو برنامه مورخه 1 و 2 مرداد چند تن از بانوان سنگنوردان گروه قاجر مسیری را بنام «بانوان آفتاب» در دیواره کولاوا در جنوب قروه گشایش نمودند. این اولین تلاش بانوان جهت گشایش مسیر سنگنوردی می باشد.
 امیدواریم که گشایش این مسیر شروعی برای فعالیت های آتی بانوان باشد.
 
 
 
 

منبع: گروه کوه نوردی قاجر

کانون کوه نوردان کردستان
 
ارسال شده توسط . farid.bayzidnezhad . یکشنبه  04 مردادماه 1394- ساعت 12.47
 


   نام   

 ایمیل     

متن