هوا شناسی
آرشیو اخبار
گالری تصاویر
فدراسیون
کردستان

   12سالگی و 9 صعود 8b در 2 ماه


 

جاناتان هورس، سنگنورد 12 سال امریکایی اولین صعود +8b خود را در 10 سالگی انجام داد. او اخیرا ظرف دو روز، با 6 تلاش و یک سقوط بلند در کراکس مسیر، سرانجام توانست مسیری با در جه  (+)8b را صعود کند.

این سنگنورد 12 ساله ظرف 2 ماه گذشته موفق شده 9 مسیر با درجه  8b و بالاتر را صعود کند. 

منبع: کوه نامه

 

 
کانون کوه نوردان کردستان
 
ارسال شده توسط . farid.bayzidnezhad . چهارشنبه  21 مردادماه 1394- ساعت 10.00

    نام   

 ایمیل     

متن