هوا شناسی
آرشیو اخبار
گالری تصاویر
فدراسیون
کردستان

   موضوع روز جهانی کوهستان در سال 2016 تعیین شد


مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2003، روز 11 دسامبر را به عنوان "روز جهانی کوهستان" تعیین و اعلام نمود. از آن سال تاکنون هر ساله اقداماتی در زمینه ایجاد آگاهی درباره اهمیت کوه ها در زندگی، فرصت ها و محدودیت های توسعه پایدار کوهستان و همکاری در جهت ایجاد تغییرات مثبت در زندگی مردمان کوه نشین و محیط های کوهستانی سراسر جهان انجام می شود.

"فرهنگ های کوهستان" به عنوان موضوع روز جهانی کوهستان در سال 2016، تعیین شده است.

فرهنگ، آداب و رسوم و سنت ها به طور ذاتی با سبک زندگی مردم کوهستان پیوند خورده است.

کوه ها از دیدگاه بسیاری از مردم جهان، مکان های مقدسی هستند به طور مثال 4 کوه مقدس بودایی از جمله کوه المپ، کوه سینا، کوه Machu Picchu در پرو و کوه آتوس را می توان نام برد.

مردمان کوهستان در طول قرن ها، روش های مناسبی برای استفاده از زمین ابداع کرده اند که به کمک آنها با محیط زیست خود در تعادل و هماهنگی زندگی می کنند.

با وجودی که "فرهنگ های کوهستان" به عنوان تم روز جهانی کوهستان در سال 2016 انتخاب شده است اما کشورها و سازمان ها می توانند با توجه به شرایط محلی خود، موضوع دیگری را مبنای فعالیت های مربوط به این روز قرار دهند.

منبع : انجمن حفظ محیط کوهستان

کانون کوه نوردان کردستان

ارسال شده توسط . farid.bayzidnezhad. چهارشنبه 11 فروردین ماه 1395- ساعت 08.37   نام   

 ایمیل     

متن