هوا شناسی
آرشیو اخبار
گالری تصاویر
فدراسیون
کردستان

  تغییر قوانین مسابقات جهانی سنگنوردی داخل سالن 2017


  

بنابر اخبار منتشر شده تغییراتی در قوانین مسابقات جهانی سنگنوردی داخل سالن صورت گرفته است. این تغییرات شامل موارد زیر است :

1.زمان صعود مسیر فینال لید 6 دقیقه ( به جای 8 دقیقه)
2.زمان صعود در فینال بولدرینگ 4 دقیقه ثابت (به جای مثبت 4 دقیقه )
3.در سرعت، اجازه هیچ گونه خطای استارت نیست (پیش از این یک خطا جایز بود )
4.سرعت،شمارش استاندارد برای بوق شروع خواهد داشت.

با این حساب و با توجه به المپیکی شدن سنگنوردی و حساسیت موضوع ، فدراسیون جهانی IFSC نیز قوانین سخت گیرانه تری نسبت به گذشته برای داوری مسابقات جهانی در نظر گرفته است.
 

منبع :   Urs Stőcker - کوه نامه
ترجمه :فرناز اسماعیل زاده
تصویر : آرشیو سایت کوه نامه

کانون کوه نوردان کردستان

ارسال شده توسط . farid.bayzidnezhad.  پنج شنبه  14 بهمن ماه 1395- ساعت ش23.50   نام   

 ایمیل     

متن