هوا شناسی
آرشیو اخبار
گالری تصاویر
فدراسیون
کردستان

  حضور گرم و صميمي نوجوانان انجمن موسيقي صبا ي سنندج در كانون كوه نوردان كردستان


 

سرمایه ی هر جامعه ای بی تردید نسل نوجوان و جوان آن است که حراست و پرورش آن نه تنها رسالتی است بر دوش همگان بلکه یگانه راه حفظ سلامت و تعالی جامعه نیز هست. در هفته ی گذشته کانون مفتخر بود میزبان جمعی از نوجوانان پر شور و آینده دار سنندج که در انجمن موسیقایی صبا به سرپرستی نوازنده و مدرس چیره دست تار و از همنوردان لایق کانون "آقای کاوان ختمی" به یادگیری موسیقی مشغولند باشد. پیوند ناگسستنی موسیقی ناب با طبیعت آنها را به کانون کشانده بود تا از نزدیک و هر چه بهتر جایگاه و اصالت این پیوند را دریابند. در بازدید میهمانان جوان از فضای سالن کانون، توضیحات ضمنی فعالیت ها، اهداف و چشم انداز مجموعه در حمایت از جوانان سنندج چه در بخش ورزش و چه در حوزه ی فرهنگ و موسیقی توسط همنورد و عضو کمیته ی فرهنگی کانون آقای فراهاد وحدانی چنان مایه ی دلگرمی و خوشحالی ایشان بود که می شد حال خوش را در تبسم هر یک از آنها دید. این حمایت و دلگرمی با استقبال هیات مدیره ی کانون آقایان دکتر خسرو خسروی کردستانی، حاجی هوشنگ خوش کیفی، صلاح حقیقیان و امید نامداری دو چندان گشت. صمیمیت و گرمای این حضور نه فقط مایه ی شادمانی میهمان بود بلکه میزبان نیز خوشحال بود که توانسته است در حراست و حمایت از نسل جوان کردستان نقشی ایفا نماید. حلقه ی اتحاد و حضور هیات مدیره ی کانون در جمع این نوجوانان مصداق این تعهد و نقش آفرینی بی منت است چرا که مزد آن به قول سعدی این است که:

درآرند بنیاد رویین ز پای
جوانان به نیروی و پیران به رای ...

تلاش برای سعادت و بالندگی جوانان وظیفه ای است که همواره کانون آن را در عرصه ی ورزش و فرهنگ رسالت خویش دانسته و کوشیده است در این مهم نسبت به حمایت نسل جوان بی دریغ باشد.