هوا شناسی
آرشیو اخبار
گالری تصاویر
فدراسیون
کردستان

   تراورس زمستانی 9 قله از کانرگریت در اوتزتال آلپ


 Matthias Auer en una de las cimas del Kaunergrat

از 14 تا 17 مارچ 2017 هنسیورگ آوور و برادر او متیاس آوور، بخش اصلی کانرگریت شامل 9 قله را در اوتزتال آلپ اتریش تراورس کردند.

در اواسط این ماه این برادران کوه نورد اتریشی، یک تراورس چهار روزه زمستانی (در صعودهای هیمالیا برخی ماه مارچ را فصل زمستان محسوب نمی کنند) را در بخش اصلی کانرگریت، خط الرسی از شمال به جنوب که تعدادی از دشوارترین قله های اوتزتال آلب را در برمی گیرد، به اجرا درآوردند.

در تلاش برای یک ماجراجویی در منطقه ای نزدیک به محل زندگی، این برادران بدون کمک یا همراه داشتن تجهیزات خاصی، نه قله را بدین شرح به هم متصل کردند: کلاینر دریکوجل (2934متر)، گروسر دریسکوجل (3057 متر)، گسالکوپ (3277 متر)، روفله واند (3353 متر)، سوننکوجل (3153 متر)، ورپیلس گیتز(3423 متر)، سوانیکوپ (3378 متر)، واتزس پیتز(3532 متر) و روستبزکوگل (3394 متر).

Amanecer invernal en el Kaunergrat

در حالیکه بسیار احتمال دارد که این قله ها هرگز به این شکل به یکدیگر متصل نشده باشند، هنسیورگ متذکر شده : " دشواری آنها در صخره ها در درجه بندی (UIAA) -5 می باشد، بسیاری از بخش ها شامل شیبی تند، حالت کتیبه ای و بدون حفاظ بود و برف کوبی سنگین و عمیق ما را به چالشی سخت وادار کرده بود، اما واقعا آنچه که تجربه کردیم تا موقع خاتمه برنامه، قابل بیان نبود، در مجموع این برنامه 38 ساعت طول کشید که بین چهار روز تقسیم شد، این پروژه یک بار دیگر به من نشان داد که چگونه در آن زمان، درجات و اعداد در کوه نوردی آنقدرها هم مهم نیستند."

Hansjörg Auer y Matthias Auer, en la cima del Rostizkogel

 

در سال 2013 برادران آوور با همراهی سیمونه آنتاماتن از سوئیس برای نخستین بار کونیانگ چیش شرقی در قراقروم پاکستان را صعود کردند.

planetmountain

منبع : گل کوه

کانون کوه نوردان کردستان

ارسال شده توسط . farid.bayzidnezhad.   جمعه  11 فروردین ماه 1396- ساعت 12.50   نام   

 ایمیل     

متن