هوا شناسی
آرشیو اخبار
گالری تصاویر
فدراسیون
کردستان

  پروژه جدید برابری جنسیت در کمیته بین المللی المپیک


 

توماس باخ در 16 مارچ " پروژه بررسی عمده در خصوص برابری جنسیت در جنبش المپیک" را اعلام کرد. این پروژه یک تلاش مشترک توسط کمیسیون های ورزشکاران و زنان در ورزش، کمیته بین المللی المپیک است که توسط یک کارگروه هدایت خواهد شد و ارزیابی از برابری جنسیت در جنبش المپیک با کاربرد 5 تم (موضوع) خواهد داشت، این پنج موضوع عبارتند از:

1-  ورزش

2- تجسم (به تصویر در آوردن)

3-  بودجه

4- حکمرانی (مدیریت)

5-  منابع انسانی

ماریسون کاسادو مسئول کارگروه این پروژه معتقد است که با همکاری مشترک کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون های بین المللی روی این پروژه ما بهترین شیوه را به اشتراک خواهیم گذاشت و همچنین موانعی که در پیش روی برابری جنسیت در ورزش وجود دارد را شناسایی و راه حل آن را ارائه خواهیم داد. من مطمئن هستم که نظرات ما موجب پیشرفت قابل توجهی در این زمینه خواهد شد.

فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی IFSC یک ارگان جوان است که افتخار رعایت برابری جنسیت را در هر دو زمینه، رویدادها و نیز گزینش کارکنان و هیئت مدیره را دارد، حتی در تعداد ورزشکاران و این فدراسیون دارای درصد نمایندگان قابل توجه (20%) در هیئت اجرایی در مقایسه با سایر فدراسیون ها می باشد. همچنین تعهد علنی خود را در رعایت برابری جنسیت از طریق لوگوی ماه مارچ سال 2015 به نمایش گذاشت که آگاهانه از دو نوع رنگ که به طور سنتی به دو جنسیت مرتبط است، استفاده کرد. با این حال هیئت اجرایی این فدراسیون معترف است که هنوز راه درازی در پیش رو دارد به خصوص با توجه به نمایندگان زنی که در تصمیم گیریهای فدراسیون دخیل هستند، در مربیگری و همچنین طراحی مسیر.

برای این منظور یک کارگاه در جلسه علنی فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی در کبک در دهم مارچ تشکیل خواهد شد و به این موضوعات خواهد پرداخت و به شرکت کنندگان طرح گام به گام برای رسیدگی به مسائلی که آنها در فدراسیون های خود با آن روبرو هستند را ارائه خواد داد. IFSC از این رویداد که در کمیته بین المللی المپیک در جریان است استقبال می کند و امیدوار است که سرآغازی باشد برای تبادل پربار ایده ها و استراتژی هایی در تقویت نقش زنان در ورزش.

IFSC

منبع : گل کوه

کانون کوه نوردان کردستان

ارسال شده توسط . farid.bayzidnezhad.   جمعه  11 فروردین ماه 1396- ساعت 12.58   نام   

 ایمیل     

متن